صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین

اطلاعات پایه

صندوق سرمایه گذاری مشترک معین بهگزین

  • تامین کننده
  • سرمایه گذار
  • مشاوره

میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان دوازدهم، پلاک ٧، طبقه دوم

http://www.mbbfund.com